نام پروژه

جاده و پل دایرابا

کارفرما

وزارت کشاورزی و مدیریت منابع آب سری لانکا

سال اجرا

2012

مشخصات و شرح پروژه

  • ساخت 1850 متر جاده
  • دو دهانه پل به ارتفاع 10 متر از روی فونداسیون
  • خاکبرداری به مساحت 107877 متر مکعب
  • 6255 متر مکعب خاکریزی

مدت زمان اجرا

4 ماه

تصاویر مربوط به این پروژه