شرکت مهندسی توسعه هدیش (سهامی خاص)

شرکت مهندسی توسعه هدیش (سهامی خاص) در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ تأسیس شد. هدف اصلی از تأسیس شرکت، طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی در زمینه‌های صنعتی بود. بازارهای هدف شرکت، ایران، کشورهای آسیای میانه و کشورهای افریقایی تعریف گردید. پس از تجربیات اولیه و مطالعاتی که انجام شد، شرق افریقا به عنوان بازار اصلی هدف در نظر گرفته شد. این شرکت علاوه بر اجرای پروژه‌های مختلف در ایران، تجربیات ارزشمندی در اجرای پروژه‌های نیروگاهی (آبی و حرارتی و ژئوترمال و بادی) و ساختمانی و آب شیرین کن در کشورهای تاجیکستان و کنیا کسب کرده است.
توضیحات بیشتر گفتگو با ما

ارزش‌ھای کاری ھدیش، پیش‌برنده‌ی ما ھستند. در ھدیش، ھر پروژه‌ای چه کوچک و چه بزرگ دارای اھمیت است.

ھدیش در ھر پروژه، اطمینان حاصل می‌کند که ارزش‌ھای کاری حفظ می‌شوند.