نام پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی اسلام آباد غرب

کارفرما

شرکت فراب

سال اجرا

1388 – 1390

مشخصات وشرح پروژه

فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی اسلام آباد غرب در سال 1388 با ظرفیت 484 مگاوات که شامل دو واحد گازی 162مگاواتی مدل V94.2 و یک واحد بخار 160 مگاواتی در زمینی به مساحت 52 هکتار آغاز گردید.

شرکت مهندسی توسعه هدیش به عنوان پیمانکار اصلی بخش ابنیه، مکانیک و برق در سال 1388 مشغول به کار شد.

سالن و فونداسیون های توربین ژنراتورهای گازی، ساختمان سه طبقه کنترل مرکزی CCB، فونداسیون های  HRSG &  EXHAUST  STACK، فونداسیون MAIN & UNIT TRANS گاز و بخار به همراه FIRE WALL آن ها، سازه IGNATION ، کلیه ساختمان های B.O.P  و سازه های جنبی دیگر از جمله فعالیت های شرکت مهندسی توسعه هدیش در این پروژه بوده است.

از جمله کارهای شاخص شرکت مهندسی توسعه هدیش در این پروژه اجرای دو فونداسیون توربین ژنراتور گازی که هر کدام حدود 40 تن آرماتوربندی 5 تن قطعات دفنی و 500 متر مکعب بتن ریزی داشت که با توجه به حساسیت زیاد، هرکدام از این بتن ریزی ها در یک روز بصورت مداوم به انجام رسید. همچنین ساخت سالن توربین با 870 تن اسکلت فلزی و دهانه حدود 36 متری از سازه های پیچیده این پروژه محسوب می شد.در مجموع و در این پروژه شرکت مهندسی توسعه هدیش احجام عملیات زیر را به انجام رسانیده است.

بتن ریزی 21,000m3 ،  آرماتوربندی 2,400ton ، قالب بندی 36,000m2     

قطعات مدفون 215ton ،  خاکبرداری 254,000m3،  خاکریزی 71,000m3       

اسکلت فلزی 2,818ton ،    راه سازی 2Km

مدت زمان اجرا

25 ماه

تصاویر مربوط به این پروژه