نام پروژه

پروژه دسترسی به اتاق شیر سد و بازرسی TBM پروژه سد اوما اویا

کارفرما

 Farab International

سال اجرا

2012

مشخصات پروژه

  • حفاری و لاینینگ دو تونل به طول های 80 و 90 متر و قطر حدود 5 متر ، جهت دسترسی به اتاق شیر سد و بازرسی TBM به روش چال زنی و آتشباری همچنین آماده سازی محوطه ورودی دستگاه TBM کارخانه تولید سگمنت ، تاسیسات تصفیه آب و پشتیبان دستگاه TBM 

مدت زمان اجرا

4 ماه

تصاویر مربوط به این پروژه