نام پروژه

مجموعه رفاهی دریابک در سد و نیروگاه سیاه بیشه

کارفرما

شرکت ساختمانی تابلیه

سال اجرا

1387-1385

مشخصات و شرح پروژه

مجتمع رفاهی دریابک شامل 13 واحد مسکونی با اسکلت فلزی و یک مجموعه ورزشی سرپوشیده شامل (استخر، سونا، جکوزی، سالن ورزشی، بدنسازی و زمین فوتبال) که به منظور اسکان پرسنل شرکت آب نیرو و سایر نیروهای سد و نیروگاه سیاه بیشه در سال 1385 آغاز گردید.

شرکت مهندسی توسعه هدیش در سال 1385 وظیفه اجرای 13 واحد مسکونی ونیز طراحی و اجرای سالن ورزشی سرپوشیده را بر عهده گرفت و در سال 1387 کار را به صورت کامل به کارفرما تحویل نمود.

از جمله ویژگی های بارز این پروژه ساخت واحدهای مسکونی و مجموعه ورزشی در شیب تند دریاچه واقع در روستای سیاه بیشه بود که کار را از هر جهت سخت و دشوار می نمود.

شرکت هدیش در مجموع حدود2000m2واحد مسکونی و2500m2سالن ورزشی شامل استخر، سونا، جکوزی، سالن ورزشی، بدنسازی و زمین فوتبال را تحویل نمود.

این پروژه در سال 1389 مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدت زمان اجرا

24ماه

تصاویر مربوط به این پروژه