نام پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۰۰ مگاواتی دالاهو

کارفرما

شرکت فراب

سال اجرا

۱۳۹۵ – ۱۳۹۹

 مشخصات و شرح پروژه

  • نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو یکی از نیروگاه های سیکل ترکیبی ایران با ظرفیت تولید 910 مگاوات است که شامل دو واحد گازی 310 مگاواتی کلاس F  و یک واحد بخار 290 مگاواتی در قالب طرح B.O.O (ساخت، بهره برداری و مالکیت) با سرمایه گذاری شرکت فراب می باشد . سوخت اصلی این نیروگاه گاز طبیعی و سوخت پشتیبان آن نفت گاز (گازوئیل) است.
  • شرکت مهندسی توسعه هدیش به عنوان پیمانکار اصلی بخش سیویل، خطوط آندرگراند (GRP) و تاسیسات برقی و مکانیکی وظیفه تامین مصالح و ساخت ساختمان های جانبی B.O.P  به مساحت تقریبی5,300m2، سالن اصلی توربین های گازی به مساحت تقریبی3,400m2، سالن اصلی توربین بخار به مساحت تقریبی1,900m2، فونداسیون های Stack و HRSG  بخار، فونداسیون های توربین ژنراتورهای گاز، فونداسیون توربین ژنراتور بخار، سازه های واحد بخار از جمله CDP  ،CEP ،STR#2 ،Main pipe rock ،ACC ،Net Pit انتخاب شد.
  • از جمله افتخارات شرکت مهندسی توسعه هدیش در این پروژه اجرای سازه ACC  بتنی این نیروگاه با قالب های نوین PERI با ارتفاع حدود 32 متربود که در دی ماه 1397 به عنوان  ” پروژه برتر بتنی کشور ” از طرف مرکز تحقیقات بتن ایران معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.
  • همچنین ساخت فونداسیون های توربین ژنراتورهای گازی و توربین ژنراتور کلاس F  بخار که جزء اولین و پیشرفته ترین توربین ژنراتورهای کشور می باشد و  اجرای فونداسیون های HRSG  که بویلرهایی به ارتفاع  60m را روی خود کنترل می کند نیز از جمله افتخارات شرکت مهندسی توسعه هدیش می باشد.

در مجموع در این پروژه شرکت مهندسی توسعه هدیش

بتن ریزی  44,000m3  ،      آرماتوربندی4,107ton ،     قالب بندی 90,000m2     

قطعات مدفون271ton ،      خاکبرداری 22,7000m3،   خاکریزی95,000m3       

اسکلت فلزی 1,630ton،      خطوط 7,300M  GRP،      راه سازی 5Km

مدت زمان اجرا

47 ماه

تصاویر مربوط به این پروژه