نام پروژه

نیروگاه زمین گرمایی اولکاریا ۴ در کشور کنیا

کارفرما

شرکت مهندسی هیوندای کره جنوبی

سال اجرا

۲۰۱۲ – ۲۰۱۴

مشخصات و شرح پروژه

کشور کنیا هشتمین تولید کننده جهانی برق از انرژی های زمین گرمایی است. آب گرم، بخار خشک و گدازه های آتشفشانی منابع اصلی تولید انرژی های زمین گرمایی در این کشور هستند.منطقه اولکاریا یکی از مناطقی است که در دره ریفت کشور کنیا واقع شده است و عمده پتانسیل زمین گرمایی کشور کنیا در این دره قراردارد.نیروگاه زمین گرمایی ۱۴۰مگاواتی اولکاریا ۴ در منطقه اولکاریا و در نزدیکی شهر نایواشا کشور کنیا قراردارد.

حکومت کنیا ازابتدای قرن 21 توسعه پتانسیل زمین گرمایی را برای تولید برق در دستور کار خود قرار داد و در همین راستا چندین نیروگاه را در منطقه اولکاریا توسعه داده است.

دو نیروگاه اولکاریا ۴ و اولکاریا ۱ با ظرفیت 140 مگاوات، هر یک از بزرگترین نیروگاه های زمین گرمایی این کشور به حساب می آیند.

شرکت مهندسی توسعه هدیش با عملکرد مناسب در سایر پروژه خود در کشور کنیا از طرف شرکت مهندسی هیوندایی کره جنوبی که احداث کل نیروگاه را بر عهده داشت به عنوان پیمانکار اصلی سیویل انتخاب و در سال 2012 کار خود را آغاز نمود.کلیه عملیات سیویل نیروگاه شامل تهیه متریال، انجام خاکبرداری ها، کارهای بتنی و ساختمانی، اجرای راه های داخلی نیروگاه و همچنین راه دسترسی از جاده اصلی بر عهده شرکت هدیش بوده است.

احجام کارهای انجام شده در این پروژه توسط شرکت هدیش عبارتند از: 

خاکبرداری:46,034mآرماتوربندی:1,6311ton  خاکریزی: 23,359m3

قالب بندی:27,876mبتن ریزی: 18,000m3   اسکلت فلزی: 1,423ton 

راه سازی ها: 5,743m 

مدت زمان اجرا

 17 ماه

تصاویر مربوط به این پروژه